Louis Frieberg Center The Hebrew University of Jerusalem Louis Frieberg Center
Contact Uslanguage

מרכז פריברג ללימודי מזרח אסיה מציע מגוון רחב של מלגות ומענקי מחקר, בינהן מלגות בתר-דוקרטורט, מענקי מחקר לסגל ולתלמידים מתקדמים, מענקי נסיעה ועוד.

אתר המרכז מפרסם גם מלגות נוספות הקשורות למזרח-אסיה ממקורות שונים (האוניברסיטה העברית, משרד החוץ, שגרירויות המדינות השונות).

אנא בדקו לגבי כל מלגה את הדרישות ופרוצדורת הבקשה.

 

חדש: תכנית מלגות יוקרתית לוקטורנטים מצטיינים במדעי הרוח. לפרטים ראו שונות

 

לפרטים על המלגות השונות, לחצו על הקישור המתאים:

 

לחץ כאן להצטרפות לרשימת התפוצה

Email Address