Louis Frieberg Center The Hebrew University of Jerusalem Louis Frieberg Center
Contact Uslanguage

בחלק הקישורים באתר ניתן למצוא מגוון קישורים בעניני לימודי מזרח אסיה, שפות האזור ותרבויותיו. הקישורים מסווגים על פי מדינות ותחומי מחקר, ונועדו לסייע לסטודנטים, מורים וחוקרים. מירב הקישורים בדפים אלו נאספו ואורגנו על ידי פרופ' יורי פינס.

 

מאגרי מידע ברשת:

לחץ כאן להצטרפות לרשימת התפוצה

Email Address